Τηλέφωνο: +30 210 62 20 211

Γιατί να Κατασκευάσω το Σπίτι μου με Μεταλλικό Σκελετό !!!

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ  IDEAL CASA  

Πλεονεκτήματα κατασκευής :

Είναι ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που επιτυγχάνει ποιότητα, ταχύτητα και οικονομία κατασκευής.

Η ποιότητα εξασφαλίζεται με την χρήση των πρότυπων διατομών του χάλυβα.

Η ταχύτητα επιτυγχάνεται με τη χρήση προκατασκευασμένων χαλύβδινων διατομών, που μεταφέρονται εύκολα και συναρμολογούνται γρήγορα στο χώρο κατασκευής ( εργοτάξιο ).

Η οικονομία στην κατασκευή επιτυγχάνεται με την σημαντική μείωση της εργατικής δαπάνης και των ασφαλιστικών εισφορών.

Το ποιο σημαντικό είναι ότι ο Μεταλλικός σκελετός είναι ελαφρύτερος και απαιτεί μικρότερο βάθος εκσκαφής και λιγότερο οπλισμένο σκυρόδεμα στην θεμελίωση.

Η χρήση χάλυβα που χρησιμοποιούμε είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας αντισεισμικής τεχνολογίας

.

Επιπλέον σημαντικά οφέλη

Η μέγιστη αντισεισμικότητα των μεταλλικών κτιρίων που έχει πλέον αποδειχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε πείραμα μονώροφου μεταλλικού κτιρίου στο εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. το οποίο δοκιμάστηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 1,6g για 90sec και δεν έπαθε καμία βλάβη το πείραμα έγινε τον Ιούνιο του 2003.

Στα μεταλλικά κτίρια δεν παρατηρείται καμία ζημία σε περίπτωση ισχυρότατου σεισμού σε αντίθεση με τα συμβατικά ,(κλασσικός παραδοσιακό τρόπος δόμησης ), στα οποία η βέλτιστη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τον αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό, είναι η μη κατάρρευση και γι’ αυτό είναι αποδεκτές οι μόνιμες παραμορφώσεις και οι μεγάλες επισκευάσιμες ή μη επισκευάσιμες ζημίες (ας σημειωθεί ότι στο παραπάνω πείραμα όμοιο συμβατικό μονώροφο κτίριο αστόχησε παθαίνοντας μόνιμη παραμόρφωση όταν υποβλήθηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 0.4g σε μόλις 30sec).

Στην πράξη τα προκατ μεταλλικά κτίρια υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο των Ελληνικών όσο και των Διεθνών οικοδομικών κανονισμών.

Έχουν άπειρη διάρκεια ζωής , η οποία εξασφαλίζεται με απλή συντήρηση των εμφανών μόνο σημείων του χάλυβα μετά από πολλά χρόνια, σε αντίθεση με τα συμβατικά κτίρια από μπετόν η ζωή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 80 χρόνια, λόγω της οξείδωσης του οπλισμού..

Το κτίριο με μεταλλικό σκελετό έχει πολύ μεγάλη αντοχή  Πυροπροστασίας. 

Ο προκάτ μεταλλικός σκελετός του κτιρίου δεν φαίνεται, και δεν σκουριάζει.

Ο μεταλλικός σκελετός και τα μονωτικά υλικά συστέλλονται και διαστέλλονται χωρίς να κάνουν ρωγμή

Λόγω των υλικών που χρησιμοποιούμε  στην κατασκευή του προκάτ μεταλλικού σπιτιού, όσων αφορά την μόνωση του, είναι ενεργειακά αποδοτικό, δηλαδή συντηρώντας τη ζέστη το χειμώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι.

.

Οι σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές κτιρίων διαθέτουν πολύ καλή Θερμοηχομόνωση, και αυτό οφείλετε κατά κύριο λόγο στα άριστα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμαι στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.

Τα μονωτικά υλικά είναι πιστοποιημένα επωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα.

Όπως καταλαβαίνετε τα Προκατασκευασμένα Μεταλλικά Σπίτια είναι οι κατασκευές του μέλλοντος !!!.

tags : Προκατ σπιτια  /  Προκατ συμμμειτα μεταλλικα σπιτια  / Προκατασκευασμένα σπιτια (μεταλλικος σκελετος)  / Κατασκευές Ακινήτων από Μεταλλικό Σκελετό ( Πολυώροφα  κτίρια )

.

tags: προκάτ σπιτιαπροκατασκευασμενα μεταλλικά σύμμεικτα σπίτια